Felújítják a Dunántúlon ritkaságnak számító tési szélmalmokat

Tés fő látványossága a Dunántúlon ritkaságnak számító szélmalom. A településen kettő is fennmaradt, az 1840-ben épült Helt-féle, és az 1924-ben épült Ozi-féle szélmalom, amelyek közül a Helt-féle malom jelenleg is működőképes. A tési malmok az MNV Zrt. megbízásából, a korábbi években több alkalommal felújításra, illetve állagmegóvásra kerültek. A tési szélmalmok további felújítást, illetve állagmegóvást igényelnek, tekintettel arra, hogy az Ozi-féle szélmalom jelenlegi állapotában a turisták számára nem látogatható.

A Helt- és az Ozi-féle szélmalmok a Táncsics utca 16. és 32. számú porták kertjeinek végében állnak. A Táncsics utca 20. szám alatt álló gondnoki ingatlanon keresztül a szalagtelek végében, a település telkeit lezáró dűlőúton közelíthetők meg. A KIVING Kft. gondnokának háza előtt kihelyezett kézzel festett útba igazító tábla van. A tábláról a festék helyenként lekopott, felújításra szorul. Az MNV Zrt. a malmom látogatására belépőt szed. A malom népszerűsítésére, hiteles információ nyújtására social media platformok működtetése lenne célszerű.

OZI - FÉLE SZÉLMALOM         

Az épület kúp alakú tetőszerkezetét fedő fazsindely helyenként hiányos vagy lyukas, emiatt a malom helyenként beázik. Fazsindely fedés műemléki fakátránnyal történő kenését is szükséges lenne elvégezni, a tetőszerkezet javítása során. A tető ereszvonala nem nyúlik ki minden oldalon egyenlően és megfelelő mértékben, az északi oldalon túl kevés a kinyúlás, amely miatt a fal elázik. Ez korábban okozott már problémát, az átázott fal kiomlott, ezt 2014-ben befalazták, statikailag megerősítették, illetve a vakolatot javították. Egyenlő kinyúlású ereszvonalat kell kialakítani a fal vizesedésének kiküszöbölése végett. A befele nyíló fa bejárati ajtó szorul, csak megemelve nehezen nyitható. Az épület megjelenésének karakteres eleme volt a mellékelt archív fotóról ismert, formailag mélyen a hagyományban gyökerező ajtólap, felső részén a két zsalubetéttel, alul a rombuszmintával. Ennek cseréje, rekonstrukciója javasolt. Az ablakok, nyílászárók állapota rossz. A hiányzó ablakszárnyak, illetve kitört üvegezés pótlandó, az ablakok keretének felülete kezelendő. A harmadik szinten, a vitorlás gerenda beemelésére szolgáló vasajtó nem zár, a szárny léccel behúzatott, a léc rögzítése mentén szintén repedés található a falban. A földszinti földpadló egyenletlen felületű, ki kell egyenlíteni, indokolt a korhű sározás. A belső falakat érdes vakolat borítja, amelyek koszosak, több helyen kisebb nagyobb repedések láthatók, melyek a fal külső felületén is megjelennek. Javasoljuk a belső falfelület meszelését a korabeli megjelenés minél pontosabb visszaidézése érdekében.

A függőleges nyolcszögletű főtengely cseréje 2004-2005-ben az önkormányzat megbízásából megtörtént. A főtengely ideiglenes módon, több darabból van összerakva, a malom működését akadályozza, a beépített tengely nem elég erős ahhoz, hogy a működő malom terheit elviselje. A deszka-széllapátok cseréje 2007-ben megtörtént, ami mára ismételten időszerűvé vált, jelenleg ékei kicsúsztak, a szintén nyolcszög keresztmetszetű vízszintes vitorlás tengelyből. A második emeletre vezető lépcső nem biztonságos, cseréje indokolt. A malom belső faszerkezetének faanyagvédelmi kezelésének elvégzése szintén indokolt. Tartószerkezet vizsgálat hívatott megállapítani a külső falfelületen látható repedések okát és javaslatot tenni, van-e szükség az egyébként már megerősített falazat további erősítésére. A malom környezetének lényeges és visszaállításra érdemes eleme a két, egykori pad a malomtól északra és délre, amelyeken a nap állásától függően, ülve várakozhattak az őrletők. Javasoljuk továbbá a belső szélkakasnak a mellékelt archív fényképeken alapuló rekonstrukcióját.

HELT – FÉLE SZÉLMALOM

Az Ozi-féle malommal ellentétben a Helt-féle malom jó állapotban van, több felújítás is zajlott korábban, többek között a törött malomkerekének javítása 2015-ben. Jelenlegi állapotában csak kisebb javításokat, esztétikai beavatkozásokat igényel. A malom belső szerkezete ép, működőképes, a turisták előtt nyitva áll, látogatható. A tetőszerkezetet fedő fazsindely helyenként lyukas, helyenként beázik. Fazsindely fedés műemléki fakátránnyal történő kenését is szükséges lenne elvégezni, a tetőszerkezet javítása során. A malom megjelenésének karakteres eleme, a bejárati ajtó rekonstrukciójára 2018-ban került sor. Az ablakok, nyílászárók állapota rossz. A hiányzó ablakszárnyak, illetve kitört üvegezés pótlandó, az ablakok keretének felülete kezelendő.

A földszinti földpadló felülete egyenletlen, nagyobb mélyedések találhatók benne, amelyek már balesetveszélyt jelentenek a malmot látogató turistákra nézve. A földszinti földpadlót ki kell egyenlíteni, indokolt a korhű sározás. A belső falakat érdes vakolat borítja, amelyek koszosak, több helyen kisebb nagyobb repedések láthatók, melyek a fal külső felületén is megjelennek. Javasoljuk a  belső falfelület meszelését a korabeli megjelenés minél pontosabb visszaidézése érdekében. A külső homlokzat korábban felújított, mára már több helyen levált a vakolat. A külső felületen a lehullott vakolat mellett, repedések csúfítják a falat, amely esztétikai hiba mellett szerkezeti problémára is utalhat. Tartószerkezet vizsgálat hívatott megállapítani a külső falfelületen látható repedések okát és javaslatot tenni, van-e szükség erősítésre. A külső vakolatot helyenként javítani kell. A hat db deszka lapát cseréje 2018-ben megtörtént, állapota ma is megfelelő, nem igényel újabb beavatkozást. A malom belső faszerkezetének faanyagvédelmi kezelésének elvégzése szintén indokolt. A malom környezetének lényeges és visszaállításra érdemes eleme a két, egykori pad a malomtól északra és délre, amelyeken a nap állásától függően, ülve várakozhattak az őrletők.

(A cikk megjelenését a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. támogatta.)

Hirdetés átugrása →