2016: előnyben a gazdák

Rekord mennyiségű olyan pályázatra lehet számítani a 2016-os évben, amely a mezőgazdasághoz és az élelmiszeriparhoz kapcsolódik. A mezőgazdasági termelők továbbra is előnyben lesznek, és támogatást kaphatnak nem mezőgazdasági tevékenységük felfuttatásához is – mondta a K&K kérdésére Essősy Zsombor, a MAPI Zrt. vezérigazgatója.

 

Milyen nagyságrendű pályázati kiírásra lehet számítani idén a kkv-k esetében?

A 2016-os évben sok új pályázat megjelenésére lehet számítani. A GINOP keretében közel 1900 milliárd forint, míg a VP esetében közel 1200 milliárd forintnyi támogatást fognak kiírni. A kormány januárban elfogadta az idei pályázati menetrendet, amit várhatóan hamarosan még pontosítani fognak.

 

Milyen újdonságokkal lehet számolni, amelyek könnyebbé teszik a pályázók projektjeinek megvalósítását?

Az újdonságok közül most a közbeszerzési kötelezettséget hangsúlyoznám ki, mert szerintem nem feltétlenül tudja mindenki, hogy mennyire fontos erre is figyelni. Ez a kötelezettség annyit jelent, hogy ha a támogatás nagysága meghaladja a 25 millió forintot, akkor közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Ha nem a megfelelő eljárást folytatják le, vagy nem az előírásoknak megfelelően történik a szállító kiválasztása, a pályázó nem lesz jogosult a támogatásra. Fontos kiemelni, hogy a pályázat elkészítéséhez és benyújtásához szükséges 3 árajánlat beszerzése nem helyettesíti a közbeszerzési eljárást.

 

Az eddigi tapasztalatok szerint menyire sikeresen indultak a pályázatokon az élelmiszer-ipari cégek, az agrárvállalkozások?

Az agrár témakörű projektek, a növénytermesztés, kertészet, illetve az állattenyésztés köré csoportosulnak. Ezeken a pályázatokon csak olyan mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó mezőgazdasági termelők indulhatnak, akik rendelkeznek legalább 6000 STÉ üzemmérettel (Standard Termelési Érték – a NAK oldalán található kalkulátorral könnyen kiszámítható), illetve az árbevételük több mint 50 százaléka mezőgazdasági tevékenységből származik. Ezeken a pályázatokon csak meglévő mezőgazdasági termelők indulhatnak, így például, ha valaki most szeretne egy új gyümölcsöst létrehozni, és eddig még nem foglalkozott mezőgazdasággal, akkor nem kaphat támogatást. Az érdeklődés nagy a pályázatok iránt, főleg az ültetvénytelepítést és az üvegházak létrehozását támogató kiírásokra. Eddig egy állattenyésztéshez kapcsolódó pályázatról tudjuk, hogy a meghirdetett 5,6 milliárd forintra közel 12 milliárd igény érkezett.

Az élelmiszeripar az agrárágazat feldolgozóipara. A magyar viszonyokra jellemző, hogy inkább nagyvállalatok, multi cégek uralják ezt a piacot. A jelenleg elérhető pályázat ezen szeretne változtatni, hiszen csak mikró- és kisvállalkozások (1-49 alkalmazott) vagy mezőgazdasági termelők tudnak indulni a maximum 500 millió forint (konzorcium esetén 1,5 milliárd forint) támogatásért. A pályázat megengedő, hiszen akár Budapesten is lehet a projekt megvalósítási helye ahol 40 százalék vissza nem térítendő támogatás nyerhető el. (Közép-Magyarországon kívül 50 százalék). Erre a pályázatra szintén nagy az érdeklődés.

A 50 és 249 közötti létszámú élelmiszeripari középvállalkozások számára jelenleg ugyan nincs pályázati kiírás, de hamarosan megjelenik egy pályázat, de az eddigiektől eltérően nem a VP, hanem a GINOP keretében lesz kiírva.

 

Vannak olyan pályázatok, melyek a tipikus agrárfejlesztésen túli lehetőségeket is nyitnak? Más mezőgazdaságon kívüli tevékenységek elindítása például vagy szálláshely kialakítása?

Lesz olyan pályázat, amelyen kifejezetten mezőgazdasági termelők tudnak indulni, nem mezőgazdasági tevékenységgel. Például, ha van egy méhészet, amely szeretne egyedi tervezésű és gyártású agyagedényekben mézet eladni, akkor ebből a pályázatból az agyagedények előállításához szükséges keverőgépet, kemencét be tudja szerezni. Vagy ha valaki eddig lótartással foglalkozott, és szeretne létrehozni egy lovardát, valamint a hozzá kapcsolódó szállást, akkor ezt megteheti. Itt is kiemelném, hogy a pályázók csak olyanok lehetnek, akik már most is foglalkoznak mezőgazdasági tevékenységgel.

Most folyó és idén pályázható kiírások - tisztán magyar tulajdonú élelmiszeripari nagyvállalatoknak

2016-ban több mint 800 millió forint keretösszeggel 59 VP-s pályázatot terveznek meghirdetni a következő témákban:

 • Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével;
 • Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével;
 • Gyógynövénytermesztés;
 • Gombaházak – hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése;
 • Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése;
 • Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban.

 

Fontosabbak, amik még nem jelentek meg, de várhatóak 2016-ban:

 • Állattartó telepek korszerűsítése;
 • Kisméretű terményszárítók, -tisztítók és terménytárolók;
 • Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítása, fejlesztése;
 • Borászati ágazat fejlesztése;
 • Kertészet korszerűsítése, gépbeszerzések.

 

Regionális szempontból hol a legnagyobb az érdeklődés az agrárpályázatok iránt, és hol a legsikeresebbek a pályázók?

Az agrárpályázatok esetében nem lehet, illetve nem érdemes regionalitásról beszélni. A támogatásintenzitás esetében ugyan különbséget teszünk konvergencia régiók és a közép-magyarországi régió között, az érdeklődést azonban inkább az határozza meg, hogy hol milyen növénykultúrákat vagy állatokat tenyésztenek. A mostani VP inkább a munkaerő-igényes mezőgazdasági ágazatokat támogatja, így például a kertészetet, a zöldségtermesztést, üvegházakat, mintsem a szántóföldi növények termesztését, úgymint kukorica, napraforgó, gabona. Az élelmiszer-ipari pályázatok iránt általánosságban nagy az érdeklődés, mert nemcsak mezőgazdasági termelők pályázhatnak, hanem mikro- és kisvállalkozások is, azaz ha 1-49 közötti a vállalkozás létszáma, és eddig nem élelmiszer-előállítással foglalkozott, akkor is tud pályázni például egy sajtüzem vagy egy húsüzem létrehozására, hűtőházzal.

 

Milyen egyedi új dolgokat tud kínálni a Mapi a leendő pályázóknak, az átlagos pályázati tanácsadó céghez képest?

A Mapi Zrt. 13 éve segíti közel 1200 partnerét a különböző források elnyerésében és lehívásában, több mint 2000 projekt valósult meg a segítségünkkel. A közgazdász és egyéb pénzügyi végzettségen kívül több agrármérnöki végzettségű kollégánk is van, így számunkra nem „kínai” az agrárium nyelvezete sem. Komplex fejlesztési tanácsadással állunk ügyfeleink rendelkezésére, melynek egyik része a pályázati lehetőségek feltérképezése, de emellett piackutatást, megvalósíthatósági tanulmányokat és pénzügyi tervezést is végzünk, valamint segítünk a tervezett projekt megvalósítási helyének optimális kiválasztásában. Segíti a munkánkat az is, hogy a fejlesztéspolitikához kapcsolódó minisztériumokkal és szervezetekkel rendszeresen konzultálunk szakmai kérdésekben, és szerencsére ez a konzultáció mára már oda-vissza működik közöttünk.

A jelenleg érvényes pályázati menetrend itt elérhető:
http://www.mapi.hu/ginop-2016/
http://www.mapi.hu/videkfejlesztesi-program/

 

Hozzászólások

Hirdetés átugrása →