Hamarosan szuperszámítógép fűti a Debreceni Sportuszodát

Még pár hónap és a Debreceni Sportuszodát fűti hazánk legerősebb szuperszámítógépe által termelt hulladékhő. A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) Komondor elnevezésű szuperszámítógépének használatával így akár 400 kW hulladékhő is hasznosulhat.

A KIFÜ három évvel ezelőtt indította el azt a nagykapacitású szuperszámítógép fejlesztési programját, amelynek eredményeképp januárban átadták a Komondort. Fejlesztése során fontos szempont volt, hogy a berendezés kifejezetten energiahatékony technológiával működjön. Az új High-performance computing (HPC, szuperszámítógép) a világ leghatékonyabb szuperszámítógépeit rangsoroló Green500-as listán a 21. helyet foglalja el. A teljes mértékben közvetlen meleg folyadékhűtéses rendszerének köszönhetően a Komondor akár negyvenszer nagyobb hűtési teljesítményre képes, mint az általános adatközponti rendszerek. A KIFÜ és a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. (DSC NKft) együttműködési megállapodása alapján a gép hulladékhője pár hónap múlva a Debreceni Sportuszodában hasznosul. A felek a részletekről Debrecen Megyei Jogú Várossal és a Debreceni Egyetemmel (melynek területén üzemel a Komondor) tartottak közös sajtótájékoztatót. Az eseményen elhangzott, hogy a HPC használata során keletkező melegvíz 41°C fokos és mintegy 380 méter hosszú, 70-100 cm mélyen lévő hőszigetelt csővezetéken át jut majd el a Sportuszodába.

Papp László, Debrecen polgármestere tájékoztatójában hangsúlyozta, hogy a fejlődés egyik motorját jelentik a magas hozzáadott értékkel bíró fejlesztések. Ezek Debrecenben részben a város gazdasági életéhez, a gazdasági szereplőkhöz, részben a Debreceni Egyetemhez kapcsolódnak. Rávilágított, hogy az elmúlt időszakban számos tényező – a koronavírus-járvány, a szomszédunkban zajló háború, energiaválság – nehezítette a mindennapokat, így mérföldkőnek tekinthető, hogy a Sportuszoda fűtését biztosító távhőt ki lehet váltani a szuperszámítógép által termelt energiával.

Prof. Dr. Bács Zoltán a Debreceni Egyetem kancellárja beszédében elmondta, hogy az egyetem Kassai úti Campusán helyet kapó Szuperszámítógép Központ tervezése és kivitelezése során az ilyen fajta melegvízátadás lehetősége szempont volt, ezért az épületben nincs szükség komolyabb építészeti beavatkozásra.

Becsky András, a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetője felhívja a figyelmet arra, hogy a létesítmény működtetése komoly sport és társadalmi érdek. Az uszoda jelenlegi fűtése távhő alkalmazásával megoldott. A fenntartható üzemeltetés érdekében az uszoda hőellátását áttervezték. Több, egymástól független, megújuló (talajszondás hőszivattyú) illetve hulladék energiára (HPC és termálvíz hulladékhő) támaszkodhat a jövőben. Ennek központi eleme a szuperszámítógép. A rendszer úgy kerül kiépítésre, hogy szükség esetén a Komondor hulladékhője az előzőekben említett távhő és a komplementer hőforrásokból automatikusan kiegészítésre kerül. A kivitelezési munkálatok hamarosan elkezdődnek, így néhány hónapon belül már hasznosul a hulladékhő.

Hirdetés átugrása →