Kontakt-Elektro - a tüzelőanyag-cellás fejlesztések úttörői

Ma már a két fiú irányítja az Európa-szerte elismert villamosipari vállalkozást, amelynek alapjait negyven évvel ezelőtt édesapjuk tette le többedmagával. Az automatizálással, elektro- és szenzortechnikával is foglalkozó KONTAKT-Elektro Kft. az új generációnak is köszönheti, hogy nagy ugrás előtt áll: az akkumulátoros technológiák versenytársa, a hidrogén tüzelőanyag-cellával táplált berendezések egyik hazai fejlesztő- és gyártóközpontja lehet.

A KONTAKT-Elektro Kft. története 1982-re nyílik vissza.
 Egy gépipari vállalat villamosüzemében dolgozó hat munkatárs megalapította gazdasági munkaközösségét, mivel – ahogy a mostani kft.-ben az alapítók közül egyedüliként jelen lévő Hirth Ferenc mondja – „egyszerűen többre vágytunk, mint amit a nyugodt szocialista körülmények biztosítottak számunkra”. Az első műhelyt egy rokon családi házának garázsában és udvarán rendezték be. Munkáik között egy 8 mezős főelosztó szekrény legyártása szerepelt. Egy évvel később már sorozatos megrendeléseik voltak exportra, ezeket sokszor csak úgy tudták teljesíteni, hogy a szerelőműhely „bővítéseként” rossz idő esetén fóliasátrat építettek az udvarra. Olyan szépen felfutott a termelésük, hogy két év múlva meg tudták nyitni a saját tulajdonú műhelyüket.

Hamarosan elérték őket az első külföldi munkák is, egyre gyakrabban kellett más országokban üzembe helyezniük az általuk szerelt gépeket. „1990-ben a szocialista nagyipar összeomlása a vállalkozásunkat is válságba sodorta – emlékszik vissza a nehézségekre Hirth Ferenc –, pillanatok alatt kritikussá nőttek bizonytalanná váló kintlévőségeink, így magas áfatartozásunk keletkezett, de sikerült pozitív egyezségre jutnunk az APEH-hel. A túlélésben a már évek óta előkészítés alatt álló új bel- és külföldi kapcsolataink segítettek.”

Az idegennyelv-tudás, a külföldi tapasztalatok, az új technológiák és a korszerű szakmai ismeretek elsajátítása, valamint a termékfejlesztés, a legújabb megoldások kitalálása egyre nagyobb lehetőségeket teremtett a vállalkozás számára. Hirth Ferenc szerint nincs fontosabb a hazai piacnál és a saját termékek fejlesztésénél, ezt az elmúlt majd’ 40 évben végig szem előtt tartották a KONTAKT-Elektrónál. Az évek során egyre több gép- és berendezésgyártó partnere lett a cégnek, komplett szolgáltatásra tartanak igényt, így a pécsi vállalkozás tervez, fejleszt, gyárt, elvégzi a helyszíni szereléseket, és a berendezések átadása után is felügyeli a működést.

A KONTAKT-Elektro mindig törekedett a saját termékválaszték növelésére, így 2000-ben elkezdték fejleszteni a villamos fogyasztásmérő szekrényeket. Több helyről érkezett megbízás cementipari kemencék felújítására, beüzemelésére, autógyári berendezésekhez szükséges villamos kapcsoló- és vezérlőszekrények gyártására, majd teljesen automatizált magasraktárak villamos berendezésének gyártására és helyszíni szerelésére is.

Együtt a család

Az utolsó alapító tag kiválásával 2004-ben az egyik Hirth fiú, Olivér részvételével teljesen családi tulajdonba került a cég. Olivér villamosmérnökként édesapja mellett irányítja, már gyerekkora óta meghatározó számára a családi vállalkozás. „A pályaválasztásnál nem volt nagy dilemma számomra a merre tovább. Rengeteg segítséget kaptam édesapámtól, illetve a kollégáktól. Megtörtént a generációváltás, ma már én vezetem a céget, de édesapám továbbra is aktívan velünk dolgozik. Sok vitánk van, de ezeket nem szabad sértődéssel megélni, egy jó szakmai vita mindenképpen előrébb visz, ezáltal fejlődünk mi magunk és a cég is. Megosztjuk egymás között a feladatokat, mindenkinek megvan a saját területe, amiért felel, illetve amit irányít” – fogalmazza meg sikerük egyik összetevőjét Hirth Olivér.

Nem volt ennyire egyenes útja a vállalkozáshoz a nagyobbik fiúnak, Markusnak – bár öccséhez hasonlóan ő is rengeteg időt töltött gyerekkorában a műhelyben –, aki először jogászként támogatta a családi céget, ma pedig a cégcsoporthoz tartozó egyedi gépgyártással és ipari ragasztástechnológiákkal foglalkozó KONTAKT-Engineering Kft.-t irányítja, emellett három évig volt a Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter elnöke. „Még ügyvédi tevékenységemet megelőzően egy multinacionális közszolgáltató regionális üzletfejlesztési csapatában dolgoztam, majd később két évig vezettem azt – mondja. – Magától adódott, hogy a jogi támogatás mellett elsősorban üzletfejlesztési és értékesítési területeken vegyek részt családi vállalkozásunkban. Legfontosabb projektem a korábban Robatech Kft. cégnév alatt működő gépész mérnökiroda 2014. évi akvizíciója, majd integrálása volt, utóbbi jelenleg is bőven ad feladatot. A mai KONTAKT-Engineeringgel így ígéretes kínálati portfóliót képviselünk az egyedi célgépgyártás, csomagológépek, robotcellák, ipar4.0 technológiák, ipari ragasztástechnika szegmenseiben. Komoly együttes fejlesztési terveink vannak ezeken a területen is. Ha hozzátesszük, hogy gépészeti ágazatunk nagy mértékben tudja támogatni a KONTAKT-Elektro hidrogéntechnológiai törekvéseit, kijelenthetjük: jelentős erőforrásokat mozgósítunk a jövő technológiáiba.”

A tüzelőanyag-celláé a jövő?

2011-ben, majd 2015-ben új műhelycsarnokkal bővült a vállalkozás. Kell is a hely, hiszen egyre nagyobb volument kap a jövőben az országban egyedüliként 16 éve elindított tüzelőanyag-cellás fejlesztések nyomán létrejövő termékek gyártása. A tüzelőanyag-cellák az akkumulátorokhoz hasonló elektrokémiai átalakítók, azzal a különbséggel, hogy nem kell feltölteni őket használat előtt, hanem egy külső tartályban tárolt üzemanyag (legtöbb esetben hidrogéngáz) kémiai energiáját alakítják át hasznosítható villamos energiává. Nem kell több órán keresztül tölteni őket, mint az akkumulátort, hanem egy pár perces üzemanyagtöltéssel vagy palackcserével újra üzemkésszé tehetők. Emellett az üzemanyag átalakítása során keletkező egyetlen melléktermék a tiszta víz.

A környezetbarát, hidrogénnel üzemeltetett járművekre épülő iparág felfutóban van az egész világon, nemcsak az energia, hanem a klímavédelem szempontjából is döntő irány lehet. „Az elmúlt 16 év alatt, amióta a tüzelőanyag-cella fejlesztésével foglalkozunk, több ilyen üzemanyaggal hajtott járművet készítettünk; tavaly mutattuk be mindeddig legjelentősebb fejlesztésünket, egy 15 kilowattos, nyolcszemélyes kishajót, és még az idén szeretnénk elkezdeni az egyik partnerünkkel egy tüzelőanyag-cellás kukásautó fejlesztését” – mondja Hirth Ferenc.

Tulajdonképpen az akkumulátoros technológiák versenytársát akarják kifejleszteni. A KONTAKT-Elektrónak saját hidrogénlaborja van, amelyet egy együttműködés keretében a hamarosan induló pécsi egyetemi tüzelőanyag-cella és hidrogéntechnológia szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés rendelkezésére bocsát. Az együttműködéstől azt remélik, hogy néhány év múlva olyan szakemberek kerülnek ki a Pécsi Tudományegyetemről, akiket ők is foglalkoztathatnak a tüzelőanyag-cellás fejlesztéseik során.

Jelentős eredmények

Hogy a KONTAKT-Elektro majd’ 40 év óta töretlenül képes fejlődni, az több tényező együttállásának köszönhető. „Megfigyeltem, hogy a cég életében 5-7 éves ciklusokban válság alakul ki, ezt különféle körülmények idézik elő. A siker titka a hatalmas kitartás, a szorgalom, de szerintem a többség tudja, hogy ezt nem lehet 8 órás műszakban csinálni, hanem csak teljes erővel” – vélekedik a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozatával kitüntetett Hirth Ferenc. Erre rákontráz Olivér: „Elengedhetetlen a minőség, ez visz minket előre. Autóipari beszállítóként például fél éven keresztül egy mexikói Ford-gyár számára gyártottunk elosztó-berendezéseket. Az árverseny miatt nem vállalhattuk, hogy ha valamit elrontanánk, kiküldünk egy kollégát Mexikóba, és a hibát ott, a helyszínen kijavítjuk. Nem is volt rá szükség, mert 0 százalékos hibával dolgoztunk. Ez is igazolja, hogy jól döntöttünk, amikor nem kevés energiát fektettünk és fektetünk a mai napig a munkatársaink képzésébe. Kollégáinkról elmondható, hogy az elmúlt évtizedek alatt jól összeszokott közösséggé váltak, sikerünk ennek is köszönhető.”

Az utánpótlásképzés mindig is fontos volt a cégvezetés számára, mintegy harminc éve fogadnak lakatos, villanyszerelő, elektronikai műszerész és mechatronikus tanulókat, illetve az utóbbi években a duális képzés keretében mérnökhallgatókat. Szoros kapcsolatban állnak a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karával, részt vesznek a „villamos tervezőrendszerek” tantárgy oktatásában, a jövőben pedig ugyanilyen együttműködés jellemzi majd a tüzelőanyag-cella és hidrogéntechnológia szakirányú továbbképzést, amelynek sikere részben a KONTAKT-Elektro Kft. fejlődésének is záloga. Hiszen a jövőben mindinkább olyan szakemberekre lesz szükség, akik speciális szaktudással, magas informatikai kompetenciákkal érkeznek, mert csak így lesznek képesek felvenni a versenyt a gyorsan változó világ kihívásaival.

Hirdetés átugrása →