Mennyire gazdagok a legvagyonosabb magyar családok? Mutatjuk a számokat!

A magyar háztartások nettó vagyonának közel fele van a legvagyonosabb 10 százalék kezében. A leggazdagabbak családok vagyona átlagosan már közelíti a 200 millió forintot. Ezt mutatja az MNB háztartási vagyonfelmérése.

Egy átlag magyar háztartás nettó vagyona 2020-ban 37 millió forint volt, míg a medián érték (olyan középérték melynél a háztartások fel több a fele pedig kevesebb nettó vagyonnal rendelkezik 20 millió forint). Ehhez képest a leggazdagabb 10 százalék nettó vagyonának átlaga 188 millió forint, míg az ennél pontosabb képest mutató medián 118 millió forint. A legvagyonosabb 10 százalék esetében a pénzügyi eszközök (bankbetétek, állampapírok, részvények kötvények, egyéb részesedések) értéke meghaladja a reáleszközök (döntően ingatlan, kisebb részben gépkocsi) nagyságát. Ezen belül is elsősorban a részvények és egyéb részesedések aránya nagyon magas, összes nettó vagyonuk majd 30 százalékát adja ez a befektetési elem a leggazdagabb családoknak.

A pénzügyi eszközök értékének körülbelül 60 százaléka a háztartások legfelső 10 százalékának a tulajdonában van. A legfelső decilis birtokolja a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 70, a részvények, részesedések 80 százalékát.

Ha korcsoportok szerint vizsgáljuk az egy háztartásra jutó nettó vagyon alakulását (7. táblázat), akkor látható, hogy minden korcsoportban jelentősen emelkedett a nettó vagyon átlagának és mediánjának az értéke 2017 és 2020 között. Átlag feletti mértékű a vagyonnövekedés a 75 évnél idősebbeknél és az 56-65 év közötti korosztályban, a legkisebb ütemű vagyonnövekedés pedig a két legfiatalabb korosztályban figyelhető meg 2020 és 2017 között.

Részletek: https://www.mnb.hu/letoltes/vagyonfelmeres-2020-web.pdf

Hirdetés átugrása →