Újabb listán csúszik lefelé Magyarország

Egy helyezést rontva, idén az 53. helyen áll Magyarország a Nemzetközi Tehetség Versenyképességi Indexen. A legjobbak a megtartásban vagyunk, bár ebben a kategóriában most 4 helyezést rontottunk.

Magyarország – egy helyezést rontva a tavalyi eredményéhez képest –, idén az 53. helyet foglalja el a GTCI felmérésben részt vevő 125 ország rangsorában. Az indexet meghatározó 6 fő tényező közül a Megtartás (Retain) szempontjából vagyunk a legeredményesebbek, igaz, a tavalyi eredményhez képest 4 helyet rontottunk e tekintetben.

 

A Lehetőségek (Enable), a Szaktudás (Vocational and Technical skills, VT), illetve a Globális ismeretek (Global Knowledge, GK) szempontjából továbbra is a középmezőnyben vagyunk, míg a Vonzerőt (Attract) és a Növekedési, fejlődési lehetőségeket (Grow) tekintve jelentős lemaradás látható. Fontos azt is látni, hogy Magyarország esetében a Szaktudás tényezőt meghatározó két fő terület teljesítménye élesen eltér egymástól: míg a középfokú szaktudás Magyarország legerősebb képessége, addig a munkaerőpiaci követelményeknek és igényeknek megfelelés a leggyengébb láncszem.

 

Versenytársak

 

Magyarország a magas jövedelmi kategóriába tartozó 49 ország között a 46. helyen, míg a 37 európai ország között a 29. helyen szerepel idén. Összességében pedig a magas jövedelmű európai országok 18 fős táborának sereghajtója.

 

GTCI tényezők szerinti összehasonlítás

 

Magyarország a GTCI mutatót meghatározó mind a hat tényező tekintetében alulmarad az európai országok és a magas jövedelmi kategóriába tartozó országokhoz képest. Azoknál a tényezőknél - Megtartás (Retain), a Szaktudás (Vocational and Technical skills, VT), a Globális ismeretek (Global Knowledge, GK) és a Lehetőségek (Enable) – amelyekben jobban teljesít Magyarország megközelítjük az európai átlagot. A Növekedés (Grow) és a Vonzerő (Attract) esetében viszont látványos lemaradás figyelhető meg.

 

Vállalkozói szemlélet és tehetség

 

A Tehetség versenyképesség magába foglalja mindazt a szabályozási környezetet és annak gyakorlati megvalósulását, amely lehetővé teszi az ország termelékenységéhez és gazdasági fejlődéséhez nagyban hozzájáruló humán tőke fejlesztését és megtartását. Ennek kulcstényezői a mobilitás, a diverzitás és a gyorsan változó környezethez alkalmazkodás képessége: azaz a vállalkozói szemlélet. Valójában ez a vállalkozói kedv már most is a versenyképesség és az innovációs képesség egy meghatározó pontja, a jövőben azonban még nagyobb szerepet fog kapni a digitalizációt és globalizációt egyre inkább ötvöző világunkban.

 

A GTCI felmérés számos oldalról vizsgálja azokat a hatásokat, amelyek befolyásolják a mai tudásgazdaság megvalósulásához elengedhetetlen vállalkozói szemlélet – azaz a mobilitásra, alkalmazkodásra és innovációra való igény és képesség – támogatását. Ezt a vállalkozói szemléletmódot a Globális ismeretek tényezőn belül a Tehetség faktor mutatja, ami magába foglalja az innovációs eredményeket, a magas hozzáadott értékű exportot, az innovációs aktivitást, az új üzleti lehetőségeket és a tudományos publikációkat. Magyarország esetében az látható, hogy míg a Tehetség faktor tekintetében összességében jól teljesít, addig az innovációs aktivitásban messze elmarad az átlagtól. Mivel ez utóbbi azokat a korai fázisban lévő vállalkozásokat mutatja, amelyek új terméket vagy szolgáltatást vezetnek be, ezért Magyarország számára a vállalkozói szemlélet fejlesztésének legnagyobb kihívását ennek a vállalkozói kedvnek a támogatása, gondozása jelentheti a jövőben.

 

Hirdetés átugrása →