Vállalkozások figyelem: fontos határidő közeleg!

Hazánkban a helyi iparűzési adó (hipa), főleg a sok üzlettel, fiókkal, irodával, telephellyel rendelkező vállalkozások számára nagyobb anyagi és adminisztrációs terhet jelent, mint például a társasági adó. Hamarosan itt van az adóbevallások elkészítésének határideje is.

A Webew informatikai kft. az alábbiakban összefoglalta az ezzel az adónemmel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

 

A helyi iparűzési adó (hipa) hazánkban a legszélesebb körben alkalmazott helyi adó: alanya az a vállalkozó, akinek a székhelye vagy a telephelye az adott önkormányzat területén található, vagy az önkormányzat területén ideiglenes jelleggel 30 napot meghaladóan vállalkozási tevékenységet végez.

 

Fontos, hogy az állandó jellegű iparűzésiadó-kötelezettség szempontjából nincs jelentősége annak, hogy a székhelyen folyik-e vállalkozási tevékenység: az adókötelezettség akkor is fennáll, ha például a székhely mindössze levelezési címként szolgál, vagy a székhelyet más vállalkozás székhely-szolgáltatásként bocsátja az adóalany rendelkezésére.

 

Az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az alvállalkozói teljesítések értékével, a K+F közvetlen költségével, illetve az anyagköltséggel. Mivel gyakran nem könnyű eldönteni, hogy mi tekinthető alvállalkozói teljesítésnek, ezért ebben érdemes szakértő véleményét kikérni. Emellett a közvetített szolgáltatások értékének levonhatósága érdekében már a megrendelővel kötött szerződésnél, illetve a számlázásnál is ügyelni kell a közvetítés tényének feltűntetésére!

 

A kisadózó vállalkozások tételes adójának alanyaira (KATA) és az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) alanyaira is a fenti adómértékek érvényesek, azonban az adó alapjának számítására, valamint a kedvezményekre speciális szabályok vonatkoznak.

 

Az iparűzési adó mértékét a 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2%-ban maximalizálja, azonban az önkormányzatoknak saját határkörükben lehetőségük van arra, hogy ennél kedvezőbb adómértéket számítsanak fel, továbbá adómentességet, adókedvezményeket is megállapíthatnak a vállalkozások számára, bizonyos törvény által meghatározott keretek között. Ennek megfelelően az iparűzési adó mértéke településenként, akár évente is eltérő lehet. Mivel több mint 2860 önkormányzat vezette be az iparűzési adót, az adómértékek változásának nyomon követése is erőfeszítéseket kíván az adózóktól, különösen azoktól, akik tevékenységük jellege folytán sok-sok önkormányzathoz kötelezettek bevallás benyújtására.

 

A helyi iparűzési adót érintő 2019-es változások

 

Az idei évtől eltörölték az átlagos statisztikai létszám növelésével összefüggésben érvényesíthető adóalap-kedvezményt, ugyanakkor kiterjesztésre került az önkormányzat által nyújtható adómentességek, adókedvezmények köre. 2019-től az alacsony adóalapú vállalkozások és a háziorvosi, védőnői tevékenységet végző vállalkozók mellett az önkormányzat illetékességi területén beruházást megvalósítók is részesülhetnek kedvezményben. Az önkormányzat rendelettel lehetővé teheti, hogy az illetékességi területén üzembe helyezett beruházás értékét (vagy annak egy részét) a vállalkozó levonhassa az önkormányzatra jutó adóalapjából vagy adójából.

 

Mindent a bevallásról

 

A 2018-ban kezdődött adóévi iparűzésiadó-kötelezettségéről a vállalkozásoknak az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig kell adóbevallását benyújtaniuk az önkormányzati adóhatósághoz. Így a naptári évvel azonos üzleti éves adózó a 2018. adóévéről szóló bevallását 2019. május 31-éig nyújthatja be késedelem nélkül.

 

Az adózó szabadon dönthet arról, hogy bevallását az állami adóhatósághoz vagy a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz nyújtja be, amit később ugyanott tud kijavítani vagy önellenőrzéssel helyesbíteni.

 

2017 óta az állandó jellegű hipa-bevallásokat az állami adóhatóságon keresztül elektronikus úton, az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával is benyújthatják az adózók. Több önkormányzatot érintő adókötelezettség esetén lehetőség van a hipa-bevallások egyidejű beküldésére, köszönhetően az ügyfélkapun biztosított a csoportos küldés funkciónak.

 

A NAV a hozzá beérkező bevallásokat továbbítja az önkormányzatok felé.

 

Természetesen az adóbevallás közvetlenül az önkormányzati adóhatósághoz is benyújtható, elektronikus úton, az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon, az önkormányzat által biztosított elektronikus felületen, vagy az ún. e-papír rendszer segítségével. Ezen kívül az adóévi előlegkiegészítésről szóló bevallását, az adókötelezettsége településen való keletkezésével összefüggő bejelentkezését, illetve változásbejelentését, továbbá az adónemhez kapcsolódó jogorvoslati, adómérséklési, fizetési könnyítés iránti és adóigazolás kiállítására irányuló kérelmét is elektronikus úton kell benyújtani.

 

Fontos, hogy a papír alapon vagy szkennelés után e-mailben benyújtott bevallások nem minősülnek jogszerűnek! A hibásan, hiányosan benyújtott adóbevallás pedig kötelezettség megszegésének minősül, mely jelentős összegű mulasztási bírság kiszabását jelentheti.

 

Hirdetés átugrása →