Vizes pályázat indul

A Külgazdasági és Külügyminisztérium a Vízipari Pályázati Program keretében immár harmadik éve biztosít vissza nem térítendő támogatást a hazai vízipari vállalatok külpiaci megjelenésének, tevékenységeinek támogatására.

A konstrukció Magyarországon egyedülálló, hiszen magas támogatási arány mellett, vissza nem térítendő támogatás biztosításával kívánja előmozdítani a magyar vízipari cégek exportképességének növelését. A cél, hogy a hazai vállalatok az így megszerzett referenciák birtokában nemzetközi beruházások sikeres önálló vállalkozóivá, vagy beszállítóivá váljanak. A nemzetközi versenyre való felkészülés jegyében a Program továbbá elősegítheti a cégek kutatás-fejlesztési kapacitásainak erősödését is, amelynek köszönhetően a vízipar a magyar gazdaság egyik húzóágazatává nőheti ki magát az elkövetkező években.

 

A Vízipari Pályázati Program 2019. évi felhívása keretében mindösszesen 180 000 000 forint vált elérhetővé, lehetőséget nyújtva infrastrukturális beruházásokat megalapozó megvalósíthatósági tanulmányok, stratégiai dokumentumok, valamint pilot projektek költségeinek társfinanszírozására. Emellett külföldi vízügyi szakértők, szakemberek magyarországi képzésére, szakkiállításokon, rendezvényeken történő részvétel költségeire, vízgazdálkodási témájú tananyagok és könyvek összeállítására, illetve fordítására is igényelhető forrás.

 

A pályázat benyújtására Magyarországon bejegyzett és a víziparban tevékenykedő gazdasági társaságok, felsőoktatási intézmények, vízügyi igazgatási szervek, valamint vízipari érdekképviseleti tevékenységet folytató szervezetek jogosultak.

 

A támogatási kérelmeket 2019. március 5-ig lehet benyújtani a pályázati felhívásban ismertetett módon, a nyertes pályázók pedig a projekttel összefüggő költségeik legfeljebb 70%-ának megfelelő összegű támogatásban részesülhetnek.

Hirdetés átugrása →